Ändringen av frekvensförordningen: Riksomfattande radionät frigörs efter radiokanalen Yle Puhe

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2023 13.40 | Publicerad på svenska 26.10.2023 kl. 15.26
Pressmeddelande
(Bild: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM)

Statsrådet utfärdade en förordning genom vilken statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan, dvs. frekvensförordningen, ändras. Genom ändringen frigörs det riksomfattande radionät som reserverats för Yle Puhe.

Frekvensförordningen ändras eftersom Rundradion Ab:s förvaltningsråd har beslutat att lägga ner FM-sändningarna i fråga om kanalen Yle Puhe. På grund av beslutet frigörs det riksomfattande radionät som reserverats för Yle Puhe för andra radiooperatörer.

Genom frekvensförordningen har det reserverats fem riksomfattande, ett delriksomfattande och två regionala och lokala radionät för Rundradion för skötseln av uppdraget att tillhandahålla allmännyttiga tjänster. I fråga om Yle Puhe frigörs ett riksomfattande radionät. Det föreslås inga ändringar i de övriga radionät som reserverats för Rundradion.

Vad händer nu?

Förordningen avses träda i kraft den 8 januari 2024. Yle Puhes sista sändningsdag är den 7 januari 2024.

Transport- och kommunikationsverket och kommunikationsministeriet ska bedöma i vilken slags uppsättning frekvenserna för Yle Puhes riksomfattande radionät ska utlysas. Öppnandet av en programkoncessionsutlysning förutsätter också Transport- och kommunikationsverkets föreskriftsändring.

När nätfrekvenserna frigjorts inleder Transport- och kommunikationsverket en utlysning för programkoncessioner för radio. Som det ser ut nu kommer koncessionerna för utlysning i början av 2024.

Mer information:

Roosa Patrakka, överinspektör, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn 0295 342 192 (borta 27.10.2023)

Sini Wirén, enhetsdirektör, sini.wiren(a)gov.fi 0295 342 532