Ändringar i järnvägarnas säkerhetsutbildning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2012 13.54 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Regeringen godkände en proposition om ändring av lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet den 11 oktober 2012. Lagändringarna avses träda i kraft senast den 1 januari 2013.

Behörighetslagen som beretts utgående från EU:s så kallade lokförardirektiv trädde i kraft i början av 2010. Direktivets och behörighetslagens målsättning har varit att öka järnvägstrafikens säkerhet och främja arbetskraftens rörlighet inom järnvägsbranschen.

Propositionerna ingår i ändringsförslaget till lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet, dvs. behörighetslagen. Behörighetslagen skulle ändras bland annat utifrån tillämpningspraxis och den nya EU-lagstiftningen. Lagen förpliktar att utbildning ges likvärdigt åt alla som ska utbildas oberoende av arbetsgivare. Med ändringen strävar man efter att främja en ömsesidig likvärdighet bland aktörerna inom järnvägsbranschen och att bestämmelserna om icke-diskriminering genomförs.

I ändringspropositionen utvidgas behörighetslagen att omfatta även privata spåranläggningar och de företag som brukar dem samt de personer som vid dessa företag sköter järnvägstrafikens säkerhetsuppgifter.

I dagsläget erbjuder VR:s utbildningscentral utbildning inom järnvägsbranschen. Trafiksäkerhetsverket Trafi godkänner läroanstalterna. I fortsättningen skulle läroanstalter inom järnvägsbranschen godkännas för högst fem år i taget.

Ytterligare information

Hannu Pennanen, regeringsråd, tfn 0295 34 2470