Ändringar i järnvägarnas säkerhetsutbildning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2012 13.57 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Regeringen godkände en proposition om ändring av lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet den 11 oktober 2012.

Propositionerna ingår i ändringsförslaget till lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet, dvs. behörighetslagen.

Behörighetslagen som beretts utgående från EU:s så kallade lokförardirektiv trädde i kraft i början av 2010. Direktivets och behörighetslagens målsättning har varit att öka järnvägstrafikens säkerhet och främja arbetskraftens rörlighet inom järnvägsbranschen.

Behörighetslagen skulle ändras bland annat utifrån tillämpningspraxis och den nya EU-lagstiftningen. Lagen förpliktar att utbildning ges likvärdigt åt alla som ska utbildas oberoende av arbetsgivare. Med ändringen strävar man efter att främja en ömsesidig likvärdighet bland aktörerna inom järnvägsbranschen och att bestämmelserna om icke-diskriminering genomförs.

Lagändringarna avses träda i kraft senast den 1 januari 2013.