Andra generationens intelligenta strategi för trafik har utkommit

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2013 10.06 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet

Kommunikationsministeriet har publicerat andra generationens intelligenta strategi för trafik. Strategin fortsätter förena den intelligenta trafiken med övriga trafikformer och finländsk trafikpolitik. Målet är att få ett av världens mest framstående och effektiva trafiksystem, som även är känt som ansvarsfullt, till Finland. Finland publicerade världens första strategi för intelligent trafik 2009.

Med strategin ökar man bland annat informationstjänsterna för trafiken, förbättrar trafiksystemets produktivitet och effektivitet samt främjar skapandet av informations- och kommunikationsteknologiska innovationer.

Med informations- och kommunikationsteknologi kan man effektivt påverka transport- och förflyttningsvalen och stöda utvecklingen av trafiksystemet. Samtidigt hjälper man dem som förflyttar sig att göra det på ett smidigt, säkert, ekonomiskt och miljövänligt sätt.

Den intelligenta trafiken är en av de branscher som växer snabbast och som även erbjuder attraktiva affärverksamhetsmöjligheter för företag. Den globala marknaden inom intelligent trafik är värd tiotals miljarder euro.

I Finland finns utmärkta kunskaper på alla delområden inom den intelligenta trafiken. De finländska företagen har goda möjligheter att få ta del av marknaden inom intelligent trafik och skapa ny affärsverksamhet samt nya företag och arbetsplatser.