Andelen inhemska tv-program fortsatte minska

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2014 14.05 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Andelen nordamerikanska tv-program ökade ifjol, medan antalet inhemska program minskade ytterligare. Detta framgår av en utredning som kommunikationsministeriet låtit göra. 45 procent av de rikstäckande gratiskanalernas utbud utgjordes av nordamerikanska tv-program, medan de inhemska programmens andel stannade på 32 procent.

Andelen program som producerats i Norden (4 %) och övriga Europa (16 %) minskade också.

Enligt rapporten Finländskt tv-utbud 2013 var det liksom tidigare år Yles kanaler som visade många av de inhemska programmen. Av de kommersiella kanalerna var det endast MTV3 och Sexan som visade fler inhemska program än nordamerikanska.

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru anser trots detta att den inhemska produktionen fortsättningsvis är en viktig del av det finländska tv-utbudet.

- I Yles programutbud är till exempel mer än hälften inhemskt, vilket tryggar ett mångsidigt och högklassigt tv-utbud även i fortsättningen.

I framtiden påverkas utbudet också av att tekniken i mottagarna förnyas. Under åren 2017-2026 är det tänkt att tv-sändningarna stegvis ska övergå till högupplösningssändningar och utrustning som tar emot HD-bild.

- Den nya tekniken ökar antalet tv-kanaler och utbudet av högupplösningssändningar, säger minister Kiuru.

Reality-tv populärare

De största enskilda programkategorierna 2013 var reality-tv och utländsk fiktion. Båda programtyperna hade en större andel än året innan. Reality-tv:s andel av alla program som visades på de avgiftsfria kanalerna steg från cirka en femtedel till närmare en fjärdedel. Den utländska fiktionen ökade sin andel med några procentenheter till 21 procent.

Den tredje största programkategorin var liksom året innan underhållning och populärmusik (10 %), men dess andel sjönk med fyra procentenheter jämfört med året innan. Även andelen fakta- (9 %) och aktualitetsprogram (3 %) minskade något, liksom den inhemska fiktionen (1 %).

Övriga programkategorier, det vill säga film (9 %), lifestyle-program (9 %), barnprogram (5 %), nyheter (3 %), kulturprogram (2 %) och sport (2 %) hade så gott som samma andelar som tidigare i det totala utbudet.

Sett till programtyperna hade Yle 2, MTV3 och Yle Fem det mångsidigaste utbudet. Public service-kanalernas utbud var som helhet mycket mångsidigt. De tretton tv-kanalernas programutbud 2013 utgjorde i genomsnitt 1429 timmar per vecka, det vill säga mer än 204 programtimmar per dygn. Utbudet växte jämfört med året innan med 75 veckotimmar.

Finländskt tv-utbud 2013 är en utredning som kommunikationsministeriet låter göra och vars syfte är att ge en kvantitativ översikt över de finländska avgiftsfria kanalernas programutbud och det totala utbudet. I rapporten undersöktes rikstäckande avgiftsfria kanaler.

Följande kanaler var med i granskningen: Yle TV1, Yle TV2, Yle Fem, Yle Teema, MTV3, Sub, AVA, Fyran, JIM, Liv, Sexan, TV5 och FOX.


Ytterligare information

Juha Herkman, akademiforskare, Helsingfors universitet, institutionen för socialvetenskap. Tfn 0294 12 4840, [email protected]
Sini Wirén, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet. Tfn 0295 34 2532