Ägarstyrningen för Arctia Shipping Oy och Meritaito Oy ändras den 21 november 2011

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2011 15.53 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.16
Nyhet

Ägarstyrningsansvaret för Arctia Shipping Oy och Meritaito Oy överförs från kommunikationsministeriet till statsrådets kansli. Förordningsändringen träder i kraft från och med den 21 november 2011, då överföringen av ägarstyrningen genomförs.

I enlighet med statens ägarpolitik sker styrningen av statliga bolag med kommersiell verksamhet centraliserat från ägarstyrningsavdelningen vid statsrådets kansli.