Saavutettavuus huomioitu -leima

Liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivustolle on myönnetty Saavutettavuus huomioitu -leima maaliskuussa 2017. Sivustolla, jolle leima on myönnetty, on erityisesti huomioitu:

 • käyttäjät, joilla on näkö- tai kuulovammoja
 • käyttäjät, joilla on motorisia tai kognitiivisia rajoitteita
 • seniorit.

Saavutettavuusleima on voimassa kolme vuotta, mutta se sitouttaa sivustot huomioimaan saavutettavuuden myös jatkossa. Lisätietoja Saavutettavuus huomioitu -leimasta löydät Näkövammaisten liiton verkkosivuilta.

Arviointimenetelmä

Palvelulle tehtiin asiantuntijatyönä saavutettavuusarviointi loppuvuodesta 2016. Saavutettavuuden arvioinnin teki Adage Oy. Saavutettavuusarvioinnin jälkeen suurin osa siinä tunnistetuista puutteista on korjattu syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana.

Arvioinnin rajaukset

Arvioinnissa käsiteltiin kaikki verkkopalvelun keskeiset sivupohjat ja navigointiratkaisut. Omalle sivulleen koottujen sosiaalisen median syötelistausten yksityiskohtaista saavutettavuutta ei käsitelty, koska niiden tekniset yksityiskohdat eivät ole Liikenne- ja viestintäministeriön käsissä. Yleisellä tasolla tämänkin sivun saavutettava selailtavuus käsiteltiin.

Havainnot ja toimenpiteet

Tehdyt havainnot priorisoitiin neliportaisella asteikolla. Kokonaisuudessaan havaintoja tehtiin seuraavasti:

 • 4 erittäin tärkeää
 • 4 tärkeää
 • 11 kohtalaista
 • 5 vähäistä

Alle on koottu erittäin tärkeät ja tärkeät havainnot sekä niihin tehdyt toimenpiteet:

Erittäin tärkeät ja tärkeät havainnot

Erittäin tärkeä: Sivustolla oli kaksi rikkinäistä hyppylinkkiä sisältöön.

 • Tehty toimenpide: Poistettiin toinen hyppylinkeistä ja korjattiin toinen.

Erittäin tärkeä: Vaakanavigaatiossa Vastuualueet-osion neljä alakohdetta olivat selausjärjestyksessä koko muun vaakanavigaation perässä, ja niiden hierarkkinen suhde osion Vastuualueet-pääotsikkoon esitettiin ainoastaan visuaalisin keinoin.

 • Tehty toimenpide: Lisättiin seliteteksti ruudunlukijoille selkeyttämään em. linkkien merkitystä: "Liikenne- ja viestintäministeriön vastuualueet."

Erittäin tärkeä: Useissa tilanteissa linkitettyjen sisältöjen tiedostomuoto voi olla muu kuin HTML, mutta tämä ei käynyt mitenkään ilmi linkeistä. Esimerkkejä: hakutuloslistaus, asian asiakirjavälilehden listaus, tiedotteiden lopussa olevat linkkilistat.

 • Tehty toimenpide: Hakutuloksiin tuotiin tieto poikkeavista tiedostomuodoista. Tiedotteet luodaan käsin – niiden tekijöitä ohjeistettiin tiedostomuotojen merkinnästä. Asian asiakirjavälilehden listauksiin tietoa ei teknisistä syistä saada, mutta niissä se on kohtuullisen selvää kontekstista.

Erittäin tärkeä: Hakukentän, ja erityisesti tarkennetun haun lomakkeen kenttien kenttänimien merkinnöissä oli vakavia puutteita.

 • Tehty toimenpide: Korjattiin hakukenttien nimeämiseen ja merkitsemiseen liittyvät puutteet.

Tärkeä: Etusivukuvakkeella ja mobiilikoossa näytettävillä hampurilaismenu- ja hakukuvakkeilla ei ole teknisestä toteutuksesta johtuen apuvälinekäytössä näkyviä tekstisisältöjä.

 • Tehty toimenpide: Korjattiin em. kuvakkeiden toteutus niin, että niillä on tekstimuotoinen linkkisisältö apuvälinekäytössä.

Tärkeä: Minkä hyvänsä haun teko, tai vaihto perushaun ja tarkennetun haun välillä tyhjentää hakukentät syötteistä. Tämä hankaloittaa haun tarkistamista tai täydentämistä merkittävästi.

 • Tehty toimenpide: Korjattiin ratkaisu niin että hakusyöte säilyy haun jälkeen tai hakuvaihtoehtojen välillä vaihtaessa.

Tärkeä: Hankesivuilla vasemman laidan pystynavigaatio katoaa ja sen tilalle ilmestyy tiedotteita. Vaihtuva navigaatiologiikka hankaloittaa sivujen rakenteen hahmottamista apuvälinekäytössä. On myös sivun lukujärjestyksen kannalta hankalaa, että ilmestyvä pitkä tiedotelistaus käydään läpi ennen sivun pääsisältöä. Lisäksi hyppylinkki sisältöön toimii väärin, hypäten tiedotteiden yli.  

 • Tehty toimenpide: Muutokset ovat teknisesti hankalia tietomääristä johtuen. Harkinnassa on silti vielä hankesivujen palstojen uudelleenjärjestely niin että pääsisältö on vasemmanpuolimmaisessa palstassa, jolloin lukujärjestys- ja hyppylinkkiongelmat korjaantuvat.

Tärkeä: Henkilöhakemistossa aakkosvälilehtilinkit ja päävälilehtilinkit ovat ruudunlukukäytössä hankalia tulkita, koska ne näyttäytyvät linkkilistoina vailla indikaatiota sijainnista.

 • Tehty toimenpide: Parannettiin välilehtien tulkittavuutta teknisillä ratkaisuilla ja poistettiin linkkiominaisuus passiivisilta aakkosvälilehdiltä.

Myös vähäisiksi ja kohtalaisiksi arvioidut havainnot otettiin huomioon palvelun kehityksessä.

Palautetta Liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivusta ja sen saavutettavuudesta voi antaa sähköpostilla osoitteeseen [email protected].