Virastolakien täydennysesitys lausuttavana

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.7.2018 13.12
Uutinen

Hallitus on esittänyt, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettäisiin uudeksi virastoksi, Liikenne- ja viestintävirastoksi. Nykyinen Liikennevirasto jatkaisi Väylävirastona. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 3.5.2018.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esitysluonnoksen, jolla täydennetään hallituksen esitystä laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Eduskuntakäsittelyn aikana tuli esiin tarve tehdä muutosehdotuksia lakiehdotuksiin erityisesti siksi, että tietyt esitykset eivät olleet edenneet eduskunnan käsittelyssä tai lakien voimaantulo ajoittuisi myöhempään ajankohtaan kuin 1.1.2019. Tämä koski maakuntauudistusta, hallituksen esitystä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä tieliikennelain kokonaisuudistusta.

Lausuntoaika päättyy 6.8.2018.

Virastolakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019