Vesiliikenteen matkustajien oikeuksien parannetaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2009 16.31
Uutinen

EU vahvistaa vesiliikenteen matkustajien oikeuksia. Uudella lainsäädännöllä parannetaan erityisesti liikuntarajoitteisten matkustajien sekä matkan peruuntumiseen ja viivästymiseen liittyviä matkustajien oikeuksia. Asiasta päättivät Euroopan unionin liikenneministerit, jotka kokoontuivat 9. lokakuuta Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edusti liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Asian käsittelyä jatkuu vielä Euroopan parlamentin ja neuvoston kesken.

Komissio tiedotti liikenneneuvoston kokouksessa myös suunnitelmistaan, joilla helpotettaisiin nesterajoituksia lentomatkailussa. Komissio kertoi ministereille, että se pohtii nesterajoitusten poistamista asteittaisella aikataululla.

Ministerit keskustelivat myös EU:n liikennepolitiikan tulevaisuudesta. Komissio on kesäkuussa antamassaan tiedonannossa arvioinut viime vuosien liikennepoliittista kehitystä ja valmistelee pohjaa EU:n liikennepolitiikalle vuodesta 2010 eteenpäin.
Komission mielestä tulevaisuuden liikennepolitiikan suurimmat haasteet ovat ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja muuttoliike.