Venäjä aikoo luopua junarahdin kaksoishinnoittelusta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2005 13.24
Tiedote
Venäjä on ilmoittanut luopuvansa rautatierahdin kaksihintajärjestelmästä. Tavarankuljetustariffit venäläisiin satamiin ja rajanylityspaikoille on tarkoitus yhtenäistää kahden vuoden sisällä. Ulkomaisilta yrityksiltä junarahdista Venäjällä perittävä hinta on ollut kaksinkertainen venäläisyrityksiin verrattuna.

Asian vahvisti Venäjän varaliikenneministeri Sergei Aristov suomalais-venäläisen liikennetyöryhmän 2. joulukuuta päättyneessä kokouksessa Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin rautatieliikenteen lisäksi myös maantie- ja merikuljetuksia, lentoliikennettä sekä rajanylityksiä ja liikenneväyliä.

Rajanylitysten sujuvoittaminen katsottiin molempien maiden eduksi ja yhteiseksi haasteeksi. Muun muassa tätä asiaa käsitellään tarkemmin joulukuussa Moskovassa järjestettävässä logistiikkaseminaarissa.

Suomen neuvotteluvaltuuskuntaa johtanut kansliapäällikkö Juhani Korpela ilmoitti Suomen pitävän edelleen kiinni tavoitteesta toteuttaa nopea junayhteys Helsingistä Pietariin vaiheittain vuodesta 2008 alkaen.

- Tavoite on voimassa ja nyt on löydettävä keinot sen saavuttamiseksi. Suomessa liikenne nopeutuu puolella tunnilla jo ensi vuonna, kun Keravan ja Lahden välinen oikorata valmistuu, Korpela totesi.

Kokouksessa sovittiin, että Suomen ja Venäjän väliseen rautatieliikenteeseen laaditaan uudet määräykset vaarallisten aineiden kuljetuksiin. Määräykset valmistunevat vuonna 2007.

Lentoliikennesopimusneuvottelut maiden välillä on nostettu ministeriötasolle. Sopimuksesta neuvotellaan alkuvuodesta 2006. Korpelan mukaan Suomen tavoite on saada lisää lentoyhteyksiä Venäjälle.

Venäjän neuvotteluosapuoli ilmoitti, että tulevana talvikautena suomalaisilla 55-tonnisilla puutavararekoilla on lupa käyttää Venäjän puolella ensi talvena samoja reittejä kuin viime talvenakin. Talvireitit ovat voimassa joulukuun alusta maaliskuun puoliväliin.

Nuijamaan uuden rajanylityspaikan tietyöt Venäjän puolella ovat alkaneet lokakuussa. Venäjä ilmoitti tieosuuden olevan käyttövalmis heinäkuussa 2006. Tieyhteyden avajaiset pyritään järjestämään Saimaan kanavan 150-vuotisjuhlan yhteydessä vuoden 2006 syyskuussa.


Lisätietoja

kansliapäällikkö Juhani Korpela, puh. (09) 160 28322 tai 0400 502 140