Väylävirastojen yhdistäminen kypsä selvitettäväksi – Merenkulkulaitoksen toimintamalli ratkaistava ensin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2006 10.50
Tiedote
Kansliapäällikkö Harri Pursiainen esittää, että väylävirastojen yhdistämistä alettaisiin selvittää. Uuteen virastoon yhdistettäisiin Tiehallinto, Merenkulkulaitos ja Ratahallintokeskus.

Pursiainen ei pidä uuden viraston perustamista kuitenkaan ongelmattomana. Varsinkin Merenkulkulaitoksella on tehtäviä, joita muilla ei ole ja jotka eivät uuteen väylävirastoon sovi. Tämä kysymys on ratkaistava ennen yhdistämisselvityksen aloittamista.

Kansliapäällikkö Pursiainen luovutti muistionsa 7. marraskuuta.

Ehdoksi uuden väyläviraston perustamiselle Pursiainen asettaa sen, että uudistuksen kriittiset kysymykset ratkaistaan onnistuneesti.

Kaikkien väylämuotojen vaatiman erikoisosaamisen tulee säilyä myös uudessa virastossa. Eri liikennemuotojen turvallisuustehtävät on organisoitava niin, ettei liikenteen turvallisuus kärsi. Lisäksi viraston yhteiskunnallinen ohjaus on varmistettava.

Merenkulkulaitoksen tehtävät poikkeavat muista nykyisistä virastoista. Ennen selvityksen käynnistämistä liikenne- ja viestintäministeriön tulee linjata kantansa siihen, eriytetäänkö laitoksen väylätuotanto uuteen liikelaitokseen.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen katsoo, että Merenkulkulaitoksen toimintamalli on ehdottomasti ratkaistava ennen jatkotoimia. Arvio Merenkulkulaitoksen sisäisen tuotannon uudelleenjärjestelyistä valmistuu Huovisen mukaan huhtikuussa 2007.

- Asian ratkaiseminen on välttämätöntä ennen kuin väyläviraston selvittämistä voidaan jatkaa.

Huovinen pitää tärkeänä, että nykyisten virastojen henkilöstölle varataan tilaisuus osallistua uuden väyläviraston perustamisen selvittämiseen.

- Selvityksessä painotetaan aivan oikein, ettei kysymyksessä olisi pienempien virastojen sulauttaminen suurimpaan eli Tiehallintoon, vaan nykyisten väylävirastojen toiminnan kokoaminen täysin uudeksi virastoksi, Huovinen muistuttaa.

Yhdistämisestä säästöjä ja synergiaetuja

Kansliapäällikkö Pursiainen näkee uuden viraston perustamisessa useita hyötyjä. Uudessa väylävirastossa asioita tarkasteltaisiin kokonaisvaltaisemmin liikennejärjestelmän tasolta. Tämä parantaisi väyläverkoston laatua ja palvelutasoa sekä väylänpidon tehokkuutta.

Nykyisin eri liikennemuotoja palvelevat virastot korostavat käytännössä kukin oman toimintansa tarpeita ja kilpailevat resursseista. Virastojen toimien yhteensovittaminen on jäänyt pääosin liikenne- ja viestintäministeriön vastuulle.

Uudessa väylävirastossa esimerkiksi tilaajatoiminnan keskittäminen toisi säästöjä ja synergiaetuja. Toimintoja voitaisiin yhdistää väylätuotannon alku- ja loppupäässä.

Koska asiakkaat eli kansalaiset ja elinkeinoelämässä kuljetusten antajat ovat pääosin samoja, voidaan muun muassa asiakas- ja sidosryhmäanalyysit, tarveselvitykset ja toimintaympäristöanalyysit tehdä keskitetysti. Myös hankinnoissa voitaisiin toimintoja ainakin Tiehallinnossa ja Ratahallintokeskuksessa yhdistää.


Lisätietoja

kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389 tai 0500 787 742