Väylämaksu halvemmaksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2007 13.32
Tiedote
Väylämaksua alennetaan keskimäärin 10 prosenttia. Kauppamerenkulkua harjoittavilta aluksilta perittävien maksujen yhteiskertymä on ollut suurempi kuin sillä rahoitettavien tehtävien hoito edellyttää.

Vuonna 2007 väylämaksuja arvioidaan kerättävän 82,5 miljoonaa euroa. Summa on runsaat 7 miljoonaa euroa ylikatteellinen. Maksulla rahoitetaan Merenkulkulaitoksen väylänpitoon, jäänmurtoon ja alusliikennepalveluun liittyviä tehtäviä.

Väylämaksun alentaminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Väylämaksulain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2008.

Muutos koskee sekä maksun yksikköhintaa että enimmäismäärää aluskäyntiä kohti. Alennus kohdennetaan kaikille alustyypeille. Hieman muita suuremman alennuksen saavat kuitenkin alukset, jotka kuuluvat kahteen parhaaseen jääluokkaan eli tarvitsevat vähiten jäänmurtajien apua. Niiden maksukertymä on kasvanut suhteellisesti eniten.Lisätietoja:
merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, puh. (09) 160 28009 tai 0400 659 324