Valtionapua liikenne- ja viestintäalan museoille sekä liikennealan yhteisöille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.4.2015 9.56
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt yhteensä 385 000 euroa liikenne- ja viestintäalan museoille sekä 25 000 euroa liikennealan yhteisöille rakennushankkeiden ja muiden kehittämisinvestointien tukemiseen sekä tiedotustoiminnan että kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen.

Tukea myönnettiin 26 museolle ja yhdeksälle yhteisölle. Lisäksi Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle myönnettiin 350 000 euroa museon rakentamiseen.

Museoista suurimman avustuksen, 100 060 euroa, saa Suomen Ilmailumuseosäätiö Lentoon 2015 -hankkeen johto-, hallinto-, suunnittelu- ja laskentatehtäviin.

Trafiikki-museot yhdistys ry:lle myönnettiin 65 000 euroa. Avustuksella kehitetään Trafiikin asiakaslehteä, verkkokauppaa ja markkinointia. Lisäksi edistetään koulutus- ja kehittämistoimintaa sekä verkostotyöskentelyä.

Radio- ja tv-museo/Lahden kaupunginmuseo saa 49 400 euroa mm. digitaalisten sisällönhallinta- ja jakamispalveluiden kehittämiseen.

Kymenlaakson museon Merikeskus Vellamolle myönnettiin 31 500 euroa Mutkat suoriksi -näyttelyn suunnitteluun.

Tekniikan museon säätiö saa 30 000 euroa. Avustuksella katetaan Etäunelmia-näyttelyn rakentamiseen liittyviä kustannuksia.

Oulun Seudun Mobilistit ry saa 27 876 euroa Oulun automuseon rakennus- ja korjaustöihin.

Forum Marinum -säätiölle myönnettiin 12 250 euroa uuden perusnäyttelyn kauppamerenkulkua esittelevään, pysyväksi tarkoitettuun näyttelyosioon.

Suomen Rautatiemuseo saa 11 771,20 euroa Rautatiehistoriaa kaikille -hankkeeseen, jossa uudistetaan perusnäyttelyä ja museopedagogisia työkaluja.

Liikennealan yhteisöistä suurimman avustuksen, 10 000 euroa, saa Suomen Ilmailuliitto suomalaisen harrasteilmailun turvallisuus- ja säädöstyön parantamiseen.

Tiedot kaikista valtionapua saaneista museoista ja yhteisöistä on saatavilla liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoja:
yksikön johtaja Mikael Nyberg, p. 0295 34 2474