Valtatie 8:n Turku-Pori-yhteysvälin toteuttaminen arvioitava uudelleen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2012 14.30
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö palauttaa valtatie 8:n yhteysvälihankkeen Turku-Pori Liikennevirastolle uudelleen arvioitavaksi.

Liikenneviraston ehdotus yhteysvälin toteuttamisesta ei ole liikennepoliittisen selonteon edellyttämällä tavalla tehty uudelleenarviointi eikä sitä ole laadittu uuden liikennepolitiikan tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.

Eduskunta hyväksyi huhtikuussa 2012 liikennepoliittisen selonteon. Siinä on määritelty uuden liikennepolitiikan mukaiset lähtökohdat liikennehankkeiden toteuttamiselle.

Liikenneviraston suunnittelun lähtökohtana on yhteysvälille aikanaan määritelty tien tekninen standardi, tavoitetila. Uuden liikennepolitiikan mukaisten ratkaisujen tulisi kuitenkin perustua käyttäjien ja muiden toimijoiden tarpeisiin. Ne pitäisi suunnitella käyttäjien ja muiden toimijoiden kanssa ja niissä tulisi hyödyntää tehokkaasti koko liikennejärjestelmän kapasiteettia ja monipuolisia keinoja kuten joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia ja liikenteen hallinnan keinoja.

Liikenneviraston tulee arvioida yhteysväliratkaisua uudelleen asiakaslähtöisesti ja yhteistyössä ministeriön kanssa. Liikenneviraston tulee tehdä ratkaisua hakiessaan yhteistyötä yhteysväliä hyödyntävien käyttäjien ja yritysten sekä muiden alueellisten toimijoiden kanssa parhaan toimenpidevalikoiman löytämiseksi.

Hallitus sopi kehysriihessä keväällä 2012, että vt 8 Turku-Pori-väliin käytetään 100 miljoonaa euroa tällä hallituskaudella. Tämä summa on kuitenkin käytettävä mahdollisimman tehokkaasti.

Uuden liikennepolitiikan mukainen menettelytapa koskee myös selonteossa tälle hallituskaudelle ajoitettua hanketta vt 6 Taavetti-Lappeenranta.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Mikael Nyberg, p. 0295 342 474