VAK-muutoksilla sujuvampia kuljetuksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.11.2017 13.31
Uutinen
Säiliöauto moottoritiellä, vaarallisten aineiden kuljetus (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)
Säiliöauto moottoritiellä, vaarallisten aineiden kuljetus (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)

Hallitus päätti eräiden vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) annettujen asetusten muutoksista. Muutokset selkeyttävät nykyvaatimuksia ja tuovat joustavuutta tilanteisiin, joissa turvallisuustaso säilyy riittävänä.

Muutettavia asetuksia ovat valtioneuvoston asetukset koskien VAK-kuljetuksia teillä ja rautateillä sekä VAK-kuljetuksiin tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamista ja tarkastuslaitostoimintaa säätelevä asetus.

Muutokset koskevat muun muussa viranomaisen tekemää luokitusta tai sen vahvistamista ja merkintä- ja asiakirjavaatimuksia sekä vaarallisen tartunnan saaneen eläimen kuljetusta. Muutoksia tulee myös eräiden VAK-toiminnan osapuolten kuten kuormaajan, kuorman purkajan, säiliövaunun haltijan ja kunnossapidosta vastaavan yksikön velvollisuuksiin.

Asetusmuutosten tavoitteena on parantaa vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuutta ja ennaltaehkäistä mahdollisia onnettomuuksia. Muutoksilla halutaan myös huomioida VAK-kuljetusten tekninen kehitys ja sovittaa määräyksiä yhteen muiden kuljetusmuotojen määräysten kanssa.

Hallitus päätti vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien asetusten muuttamisesta 9. marraskuuta 2017. Asetusmuutosten on tarkoitus tulla voimaan 15. marraskuuta 2017.

Asetusten muutoksilla saatetaan voimaan EU:n komission VAK-direktiivin ((EU) 2016/2309) kansallisesta toimeenpanosta puuttuvat säännökset.