Uusi rautatielaki muuttaisi yksityisrautateiden asemaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2010 13.52
Tiedote

Hallitus esittää, että rautateitä koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan ja yhtenäistetään. Suurimmat muutokset kohdistuisivat yksityisraiteisiin ja niiden haltijoihin, kaluston käyttöönottolupamenettelyihin sekä Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä käytettävään kalustoon.

Hallitus päätti esityksen sisällöstä torstaina 18. marraskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina 19. marraskuuta.

Esityksen mukaan yksityisraiteiden haltijoista, joiden raiteilta on liikennöintiyhteys ja liikennöintiä valtion rautateille, tulisi rataverkon haltijoita ja yksityisraiteet kuuluisivat yhteentoimivuusvaatimusten piiriin. Yksityisrautateiden haltijoihin kohdistuisivat jatkossa rataverkon hallinnointia, turvallisuutta ja yhteentoimivuutta koskevat velvoitteet aikaisempaa laajemmin.

Venäjän liikenteessä käytettävältä kalustolta edellytettäisiin käyttöönottolupaa. Lupa myönnettäisiin automaattisesti sellaiselle kalustolle, jolla on Venäjällä voimassa oleva käyttöönottolupa tai sertifikaatti. Kalustolle tehtäisiin edelleen tekninen rajatarkastus rautatieraja-asemalla kaluston saapuessa Suomeen.

Muutokset perustuvat EU-lainsäädäntöön. Esityksen tavoitteena on panna täytäntöön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettu direktiivi sekä rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin muutosdirektiivi.

Lailla ei ole vaikutuksia rautatieliikenteen kilpailun avaamiseen. Laki sisältää markkinoille tuloa edistäviä säännöksiä.

Lisätietoja: hallitusneuvos Hannu Pennanen, p. 09 160 28470 tai 040 551 8332