Työryhmä pohtimaan linja-autoliikenteen toimintamalleja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2011 13.10
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on linja-autoliikenteen kehittäminen. Työryhmä käsittelee mm. reittiliikennelupien myöntämiseen liittyviä kysymyksiä, joukkoliikenteen järjestämismalleja sekä julkisesti tuettujen lippujen kelpoisuutta eri järjestämismalleissa. Erityisesti ryhmän tehtävänä on käsitellä markkinaehtoisen reittiliikenteen toimintaedellytyksiä.

Työryhmän on otettava huomioon hallitusohjelman linjaus valtakunnallisen joukkoliikenteen lippujärjestelmän käyttöönottamisesta sekä aikataulu- ja reittipalvelun toteuttamisesta.

Työryhmä voi tehdä suosituksia tai esittää säädösmuutoksia toimeksiantonsa mukaisista kysymyksistä. Työryhmän määräaika on helmikuun 2012 loppuun.

Uusi joukkoliikennelaki ja EU:n palvelusopimusasetus (PSA) tulivat voimaan 3. joulukuuta 2009. Samalla alkoi linja-autoliikenteessä 10 vuoden siirtymäaika. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että siirtymäkauden jälkeisen ajan toimintamalleja on edelleen selvennettävä.

Joukkoliikennetyöryhmän puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija Tero Jokilehto liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmän sihteerinä toimii johtava joukkoliikenteen asiantuntija Marja Rosenberg Liikennevirastosta.

Työryhmä voi työnsä aikana kuulla asiantuntijoita.

Lisätietoja:
Ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 160 28013, 040 754 9871
yksikön päällikkö Tero Jokilehto, p. 09 160 28568, 040 535 0574
hallitusneuvos Hannamari Helke, p. 09 160 28878, 040 576 9358