Ajokorttilainsäädännön kokonaisuudistus on valmis

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.12.2012 13.01
Uutinen

Vuonna 2011 aloitettu ajokorttilain uudistus valmistuu tammikuussa kun suomalaisten ajokorttien luokitukset, vähimmäisikävaatimukset ja voimassaoloajat muuttuvat. Myös auton ajokorttia varten annettava B-luokan kuljettajaopetus muuttuu kolmivaiheiseksi.

Ajokorttilain ja ajokorttiasetuksen muutoksineen on tarkoitus tulla kokonaisuudessaan voimaan 19. tammikuuta 2013. Osa ajokorttilain kansallisista säännöksistä tuli voimaan kesäkuussa 2011. Säännökset koskivat muun muassa mopokortin suorittamista, ajokortin terveysvaatimuksia, ajokorttiseuraamuksia sekä liikenneopettajalupaa ja liikenneopettajien opetusharjoittelua.

Jos kuljettajaopetuksen ensimmäisen vaiheen opetus kuljettajantutkinnon suorittamista varten on aloitettu ennen 19.1.2013, viedään opetus päätökseen opetuksen aloitusajankohdan säännösten mukaisesti. Jos kuljettajaopetuksen toisen vaiheen opetus on aloitettu ennen 19.1.2013, opetus viedään päätökseen opetuksen aloitusajankohdan säännösten mukaisesti.

Jos kuljettajantutkinto on suoritettu ja lyhytaikainen ajo-oikeus on saatu ennen 19.1.2013, henkilön on suoritettava syventävän vaiheen opetus mainitun ajankohdan jälkeen. Jos kuljettajantutkinto suoritetaan ja lyhytaikainen ajo-oikeus saadaan vasta 19.1.2013 jälkeen, henkilön on suoritettava uuden kuljettajakoulutusmallin mukaisesti harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe.

Ajokorttilainsäädännön uudistus perustuu osin EU:n ajokorttidirektiiviin, jonka mukaan kaikki nykyisten säännösten mukaiset ajokortit on vaihdettava uusiin vuoteen 2033 mennessä. Direktiivin tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja saada EU:n alueelle yhtenäinen ajokorttikäytäntö.

Uutinen päivitetty 16.1.2012