Lentoliikenteen valvontamaksu nousee

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2011 12.06
Tiedote

Lentoliikenteen valvontamaksua on tarkoitus nostaa 1,00 eurosta 1,20 euroon. Maksua halutaan korottaa, koska nykyinen valvontamaksun tuotto ei kata lentoliikenteen valvontatehtävien aiheuttamia kustannuksia.

Hallitus päätti valvontamaksua koskevan lakiesityksen sisällöstä 5. lokakuuta 2011.

Valvontamaksu peritään jokaisesta vähintään kaksivuotiaasta kaupallisessa ilmakuljetuksessa matkustavasta lentomatkustajasta. Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) perii valvontamaksun lentoaseman pitäjältä (Finavia Oyj). Maksu peritään, jos lentoaseman matkustajamääristä kertynyt summa ylittää 20 000 euroa.

Maksumuutoksen jälkeen lähes koko lentoasemaverkosta vastaavan Finavian vuosimaksu kasvaisi 2 635 000 euroa nykytasoon verrattuna.

Vuoden 2012 valvontamaksua arvioitaessa matkustajamäärän perusteena käytettiin noin kymmenen prosentin kasvuennustetta. Esityksen mukaisella korotuksella valvontamaksusta arvioidaan kertyvän vuodessa noin 10,5 miljoonan euron tulot.

Valvontamaksulla rahoitetaan niitä ilmailuviranomaisen (Trafin) tehtäviä, joita ei rahoiteta valtion talousarviosta tai joita ei voi maksuperustelain perusteella rahoittaa suoritemaksuilla. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa asematasotarkastusten suorittaminen, poikkeamahavaintojen käsittely ja matkustajien oikeuksiin liittyvät valvontatehtävät.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Silja Ruokola p. 160 28367, 040 580 0894