Televisiodirektiivistä haetaan ratkaisua

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2006 9.52
Tiedote
Televisiotoimintaa EU:ssa sääntelevä direktiiviehdotus on alan ministerien käsiteltävänä 13. marraskuuta. Puheenjohtajamaan Suomen tavoite on saavuttaa uudesta audiovisuaalisten palveluiden direktiivistä neuvoston yleisnäkemys.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen johtaa asian käsittelyä neuvoston kokouksessa Brysselissä.

Ehdotetussa muodossaan uudistus yksinkertaistaisi mm. mainonnan sijoittelua koskevia sääntöjä ja mahdollistaisi tuotesijoittelun tietyissä ohjelmatyypeissä, kuten elokuvissa ja kevyissä viihdeohjelmissa. Direktiivin perussääntöjä sovellettaisiin myös televisio-ohjelmien kaltaisiin, esimerkiksi internetin kautta tilattaviin palveluihin.

Uusi direktiivi päivittää lakipykälät teknisen kehityksen tasalle ja edistää eurooppalaista sisällöntuotantoa.

Direktiivi käsittää minimisäännöt, joita kaikissa EU-maissa on noudatettava. Jäsenmaat voivat asettaa omille televisiotoimijoilleen direktiiviä tiukempiakin sääntöjä.

Euroopan unionin kulttuuri- ja audiovisuaalisista asioista päättävät ministerit kokoontuvat Brysselissä 13.-14. marraskuuta.

Komissio julkaisi nykyisen televisiodirektiivin uudistusehdotuksensa joulukuussa 2005. Ehdotuksesta keskusteltiin neuvoston kokouksessa myös Itävallan johdolla keväällä 2006. Nyt voimassa oleva televisiodirektiivi on vuodelta 1989, ja sitä on muutettu edellisen kerran vuonna 1997.


Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325, 040 779 346
viestintäneuvos Ismo Kosonen, puh. (09) 160 28462, 050 511 6601
tiedotuspäällikkö Jaana Beversdorf, puh. (09) 160 28334, 040 527 2599 (myös paikalla Brysselissä)