Teknisiä muutoksia virastouudistuslakeihin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.8.2018 13.23
Uutinen

Hallitus täydentää esitystään laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan teknisiä muutoksia alkuperäiseen hallituksen esitykseen. Muutokset koskevat erityisesti eduskunnan jo hyväksymiä lakiehdotuksia sekä muuttunutta EU-lainsäädäntöä.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen täydentämisestä 30.8.2018.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan uudistamisen tavoitteena on parantaa koko hallinnonalan kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin, kehittää ja vahvistaa hallinnonalan strategista ohjausta sekä saada synergiaetuja. Keskeinen tavoite on varmistaa ja lisätä asiakaslähtöisyyttä ja huomioida asiakkaiden tarpeet. Tämän vuoksi on tarpeellista, että virastouudistus tulisi voimaan vuoden 2019 alusta.

Maakuntauudistukseen liittyvät muutokset ehdotettuihin virastolakeihin ja liitelakeihin on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2018 erillisellä hallituksen esityksellä.

Mitä seuraavaksi?

Täydentävä sekä alkuperäinen hallituksen esitys etenevät valiokuntakäsittelyihin eduskunnan aikataulun mukaan.