Suomi mukana älyliikenteen maailmankonferenssissa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2010 12.59
Tiedote

Suomi osallistuu 24.-29. lokakuuta Etelä-Korean Busanissa pidettävään älyliikenteen maailmankonferenssiin osana Euroopan näyttelypaviljonkia.

Suomen on tarkoitus nostaa esille älyliikenteen strategista lähestymistapaa sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä älykkään liikkumisen edistämisessä.

Suomen edustajia näyttelyosastolla ovat liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto sekä alan suomalainen kattojärjestö ITS Finland. ITS World Congress järjestetään 17. kertaa ja se on suurin yksittäinen alan tapahtuma maailmassa.
Konferenssissa on esillä ja äänessä maailman parhaat älyliikenteen asiantuntijat ja teknologiset ratkaisut. Konferenssissa ovat esillä erityisesti tietotekniikkaa ja liikennelogistiikkaan yhdistävät yritykset. Myös suomalaisia osaajia on pyydetty esittelemään tilaisuuteen innovaatioitaan ja osaamistaan.
Älykkäiden liikennejärjestelmien (ITS) tarkoituksena on lisätä liikenteen turvallisuutta, parantaa sen tehokkuutta ja hidastaa ilmastonmuutosta.

Suomi hakee ITS Europe 2014 -konferenssia

Etelä-Koreassa Suomi esittelee myös vuoden 2014 ITS Europe -konferenssin isännyyshakemusta. ITS Europe 2014 -konferenssissa Suomen on tarkoitus esitellä niitä hankkeita, joita viime vuonna julkaistussa kansallisessa älyliikenteen strategiassa listattiin.

Vuonna 2014 mm. joukkoliikenteen maksujärjestelmät olisivat kehittyneet niin, että yhdellä kortilla voisi maksaa eri matkustusvälineissä eri puolilla Suomea. Erilaiset automaattiset onnettomuuksista kertovat viestijärjestelmät olisivat jo käytössä sekä kansalaisia palvelisi liikenteen avoimet tietokannat helpottamassa joukkoliikenteen ja yksityisen liikenteen sujuvuutta.

Suomen on tarkoitus jättää lopullinen hakemus ITS Europe 2014 -konferenssin isännyydestä 29. lokakuuta.

Suomen vahvuutena laaja verkostoituminen

Suomen uudentyyppinen strateginen liikennepoliittinen ajattelu sai tunnustusta, kun liikenne- ja viestintäministeriö ja sen kansliapäällikkö Harri Pursiainen palkittiin eurooppalaisella eSafety Forumin vuoden älyliikenne-palkinnolla.

Palkinnon myöntämisen perusteluina oli Harri Pursiaisen selvitysmiehenä tekemä maailman ensimmäinen kansallinen älyliikenteen strategia. Myös LVM:n ja Suomen aktiivinen panos älykkäiden liikennejärjestelmien kehittämisessä ja viranomaisyhteistyössä olivat palkinnon myöntämisen yhtenä syynä.

Myös valtioneuvosto on ollut aktiivinen uuden liikennepoliittisen ajattelun edistämisessä. Viime huhtikuussa hallitus teki periaatepäätöksen älyliikenteen strategiasta. Siinä tuotiin esille uusi liikennepoliittinen ajattelu ja sitä kautta älyliikenteen nostettiin liikennepolitiikan keskiöön.

Linkki ITS World Conferenssin sivuille: http://www.itsworldcongress.kr/

Lisätietoja:
liikenneneuvos Risto Murto (LVM), +358 40 505 3320, ohjelmapäällikkö Juuso Kummala, puh. +358 40 7709905 (Liikennevirasto), tutkimusjohtaja Sami Mynttinen (Liikenteen turvallisuusvirasto), puh. +359 (0)500 716 181, toiminnanjohtaja Kimmo Ylisiurunen (ITS Finland) puh. +358 40 738 8902