Valtion kyberturvallisuusjohtajan virkaan seitsemän hakemusta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2022 14.50
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriö (Kuva: LVM)
Liikenne- ja viestintäministeriö (Kuva: LVM)

Hakuaika valtion kyberturvallisuusjohtajan virkaan päättyi 24.10.2022 klo 12. Valtion kyberturvallisuusjohtajan virka täytetään 1.1.2023 lukien viiden vuoden määräajaksi. 

Virkaa hakivat mää​räaikaan mennessä seuraavat henkilöt:

Juha Ilkka, yksikönpäällikkö

Tero Karjalainen, ylioppilas

Peter Marks, Software Engineer

Rauli Paananen, kyberturvallisuusjohtaja

Arto Parviainen, Security Operations Manager

Jani Päivärinta, amanuenssi, tuntiopettaja

Mikko Soikkeli, tietohallintojohtaja

Valtion kyberturvallisuusjohtaja koordinoi ja sovittaa yhteen kansallista kyberturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua ja varautumista, sekä toimii valtionjohdon neuvonantajana kyberturvallisuuteen liittyvissä asioissa. 

Kyberturvallisuusjohtaja toimii suoraan kansliapäällikön alaisuudessa ja toimii tiiviissä yhteistyössä valtioneuvoston toimijoiden kanssa.​

Liikenne- ja viestintäministeriössä on toiminut Suomen kyberturvallisuusstrategian mukaisesti määräaikainen kyberturvallisuusjohtaja 1.4.2020 alkaen. Nyt haussa ollut valtion kyberturvallisuusjohtajan virka on uusi ja pysyvä.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Ronja Kava, p. 0295 342 812, [email protected]