Saimaan kanavan vuokraneuvottelut käynnistettiin Moskovassa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2005 12.41
Tiedote
Neuvottelut Saimaan kanavan vuokrasopimuksen jatkamisesta käynnistyivät virallisesti 2. marraskuuta Moskovassa.

Suomen neuvotteluvaltuuskuntaa johti liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Juhani Korpela ja Venäjän valtuuskuntaa varaliikenneministeri Sergei Aristov.

Vuokrasopimusta valmistelee neljä työryhmää, jotka käsittelevät yleisiä asioita, merenkulkua ja teknisiä asioita, taloutta sekä oikeudellisia kysymyksiä. Neuvotteluissa sovittiin näiden työryhmien sekä neuvotteluvaltuuskunnan kokoontumisaikataulusta maaliskuuhun 2006 saakka.

Kanavan palvelutason turvaamisesta jatketaan keskusteluja merenkulun ja teknisten asioiden työryhmässä marraskuussa.

Valtuuskuntien tapaamisessa keskusteltiin myös muun muassa vuokra-alueen suuruudesta. Suomi haluaa luopua 105 hehtaarin suuruisen Ravansaaren vuokraamisesta ja sisällyttää vuokra-alueeseen tieyhteyden uudelta Nuijamaan raja-asemalta Venäjän puolella sijaitsevalle Brushnitshnojen raja-asemalle. Tämän alueen koko on 37 hehtaaria. Venäläinen osapuoli ilmoitti tutkivansa suomalaisten esitystä.

Korpelan ja Aristovin on tarkoitus tavata kanavaneuvottelujen merkeissä seuraavan kerran joulukuussa Moskovassa.


Lisätietoja
kansliapäällikkö Juhani Korpela, puh. 0400 502 140