Hallitus esittää valtion tarvitsemien vesiväyläpalveluiden turvaamiseksi lakia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2010 13.33
Tiedote

Hallitus esittää, että vuosien 2011 ja 2012 vesiväyläpalveluiden turvaamiseksi säädetään laki. Lailla täydennetään merenkulkualan toimintojen uudelleenjärjestelyä. Esityksen tarkoituksena on varmistaa vesiväyläpalveluiden markkinoiden avaaminen hallitusti.Esitys turvaa valtion vesiväyläpalveluiden saatavuuden kaikkialla Suomessa ja Saimaan kanavan vuokra-alueella.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä 21. lokakuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Hallitus esittää, että Liikennevirasto voisi kahden vuoden siirtymäkauden aikana velvoittaa Meritaito Oy:n tarjoamaan merenmittaus- ja väylänhoitopalveluja sekä kanavien käyttö- ja kunnossapitopalveluja. Esityksessä myös määritellään yhtiölle maksettavien korvausten perusteet.

Valtion kokonaan omistama osakeyhtiö Meritaito Oy aloitti toimintansa vuoden
2010 alussa. Vuoden 2010 aikana Meritaito Oy on tuottanut vesiväylänpito- ja merenmittauspalvelut hankintalaissa tarkoitettuna sidosyksikköhankintana.

Hallitus katsoo esityksessään, että siirtymäkauden aikana tapahtuva asteittainen kilpailun avaaminen mahdollistaa valtion tilaamien vesiväylänpidon palvelujen kehittymisen toimivaksi ja kilpailluksi markkinaksi. Markkinoilla jo olevat ja sinne haluavat toimijat voivat kehittää palvelujensa tarjontaa ja sisältöä ja tilaajaviranomainen voi kehittää hankintamenettelyä.

Lisätietoja: hallitusneuvos Pekka Kouhia, p. 09 160 28612 tai 040 771 8522