Postipalvelut vapaasti kilpailtaviksi koko EU:ssa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.11.2006 13.45
Tiedote
Euroopan komissio ehdottaa, että postipalvelut avataan täydellisesti kilpailulle kaikkialla EU:ssa.

Direktiiviehdotus vahvistaa jo aiemmin sovitun tavoiteaikataulun, että vuoden 2009 alusta postipalvelukilpailu olisi täysin vapaata EU:ssa. Tällöin ei yrityksille saisi enää antaa mitään postipalvelua hoidettavaksi yksinoikeudella.

Hallitus esitteli direktiiviehdotuksen eduskunnalle kirjeellä 23. marraskuuta. Hallitus kannattaa postipalvelumarkkinoiden avaamista kilpailulle. Suomi on yksi harvoista EU-maista, joiden lainsäädännössä postitoiminta on jo avattu kilpailulle.

Yleispalvelun alaan ja määritelmään komissio ei ehdota muutoksia. Yleispalvelu tarkoittaa sitä, että postipalvelut ovat saatavilla kaikkialla maassa ja kaikille kuluttajille kohtuulliseen hintaan.

EU-maat saisivat entistä vapaammin järjestää eri palvelujen ja eri alueiden yleispalvelun. Velvollisuus voitaisiin esimerkiksi jakaa useamman yrityksen kesken. Yleispalveluvelvoitteen pitäisi kuitenkin aina olla määräaikainen.

Hallitus kannattaa joustoa yleispalvelun järjestämiseen ja pitää tärkeänä sitä, että postipalvelut voidaan edelleen turvata myös syrjäseuduilla.

Direktiiviehdotus sisältää myös säännöksiä siitä, miten yleispalvelu voitaisiin tarvittaessa rahoittaa. Jäsenmaa voisi hankkia postipalvelut julkisten hankintojen periaatteiden mukaan. Yleispalvelun kustannuksia voisi myös korvata julkisista varoista tai perustaa niitä varten korvausrahasto. Myös muita EY-perustamissopimuksen mukaisia rahoitustapoja voitaisiin käyttää.

EU:n alkuperäinen postipalveludirektiivi on vuodelta 1997. Vuonna 2002 päätettiin kilpailun vaiheittaisesta avaamisesta. Uuden direktiivin mukaiset säännökset pitäisi saada voimaan kaikissa EU-maissa vuoden 2009 alkuun mennessä.Lisätietoja:
viestintäneuvos Ismo Kosonen, puh. (09) 160 28462, 050 511 6601
neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi, puh. (09) 160 28608, 040 519 6762