Päätös Esan Kirjapaino Oy:n postitoimintahakemuksesta siirtyy

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2011 10.25
Tiedote

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru on päättänyt pidentää Esan Kirjapaino Oy:n toimilupahakemuksen käsittelyaikaa. Esan Kirjapaino Oy on hakenut toimilupaa postitoiminnan harjoittamiseen postinumeroalueille 15-19 sekä 142.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä selvittää parhaillaan sitä, miten postilaissa valittu postin yleispalvelun rahoitusmekanismi voitaisiin käytännössä toteuttaa. Ministeri Kiurun mukaan postimarkkinoille tuleville uusille yrityksille asetettavien toimilupaehtojen suhde kesken olevaan yleispalvelun rahoituksen selvitystyöhön on niin keskeinen, että määräajan pidentäminen Esan Kirjapaino Oy:n hakemuksen käsittelylle on tarpeen.

Toimilupaa koskeva päätös on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta valtioneuvostolle. Kolmen kuukauden määräaika umpeutuu Esan Kirjapaino Oy:n kohdalla 5.12.2011. Kolmen kuukauden määräaikaa voidaan pidentää enintään kolmella kuukaudella, jos se on erityisen syyn vuoksi tarpeen.

Lisätietoja:
erityisavustaja Kalervo Haverinen, p. 050 331 6914
neuvotteleva virkamies Aleksandra Partanen, p. 040 505 6124