Nastarenkaiden käytöstä johtuva teiden kuluminen lähdössä kasvuun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2004 15.03
Tiedote
Teiden päällysteen kuluminen nastarenkaiden käytön takia on ollut viime vuosina hallinnassa, mutta lähtee lähitulevaisuudessa uudelleen kasvuun.

Tähän saakka nastojen keventyminen on tasapainottanut muita kuluttavia tekijöitä, mutta 1990-luvun alun nastamääräysten tuoma hyöty on nyt kokonaan käytetty ja kulutusta lisäävät seikat alkavat päästä voitolle.

Arvio ilmenee liikenne- ja viestintäministeriön yhdessä Ajoneuvohallintokeskuksen VTT:lla teettämästä tutkimuksesta. Teiden kulumiseen vaikuttavia tekijöitä tarkasteltiin vuodesta 1990 vuoteen 2003.

Nastarenkaiden aiheuttamaa teiden kulumista lisäävät autojen painon kasvu, aikaisempaa korkeammat rengaspaineet ja kasvaneet ajonopeudet. Oleellinen vaikutus on myös liikenteen määrän lisääntymisellä. Tutkimuksen mukaan 13 vuoden aikana nämä tekijät lisäsivät päällysteen kulumista 44 prosenttia.

Tärkein kulumista vähentänyt tekijä on ollut nastojen keveneminen viime vuosikymmenen alun noin kahdesta grammasta nykyiseen 1,1 grammaan. Tämä vähensi teiden kulumista 45 prosenttia vuosina 1990-2003. Myös päällysteet ovat aikaisempaa kestävämpiä ja jatkossa haasteet päällysteiden kehittämiseksi kasvavat edelleen.

Tilanne on siis viime vuosina ollut jokseenkin tasan, mutta voimassa olevilla nastamääräyksillä ei kulumista enää voida tästä eteenpäin vähentää.

Tutkimuksessa todettiin myös, että matalaprofiiliset nastarenkaat kuluttavat päällystettä vähemmän kuin tavalliset nastarenkaat. Vähiten nastat kuluttavat tien pintaa 70-80 km/h nopeuksilla.

Nastarenkaiden kuluttavuus. Ajoneuvotekijöiden vaikutus. Yliajokoe 2004. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 72/2004. Myynti Edita Oyj, puh. 0204 5005.


Lisätietoja

liikenneneuvos Kari Saari, puh. (09) 160 28557 tai 050 558 7461
tutkimusjohtaja Ove Knekt, Ajoneuvohallintokeskus, puh. (09) 6185 3208 tai 050 566 4985