Ministeri Kyllönen käynnistää uuden liikennepolitiikan klubin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2012 9.12
Tiedote

Liikenneministeri Merja Kyllönen haluaa uudistaa liikennepolitiikan valmistelua ja yhteistyön muotoja. Keskustelun ja ideoiden herättäjäksi Kyllönen on kutsunut koolle uuden liikennepolitiikan klubin.

- Maailma on muuttunut. Liikennejärjestelmään kohdistuvat odotukset ovat kasvaneet ja monimutkaistuneet valtavasti 2000-luvulla. Ilmastonmuutos, niukat resurssit ja kasvavat kilpailukykyhaasteet pakottavat meidät etsimään uutta lähestymistapaa ja uusia työkaluja ongelmanratkaisuun. Olemme tilanteessa, jossa aikaisemmat menettelymme eivät riitä tavoitteiden saavuttamiseen. Etsimme uutta ajattelua, Kyllönen sanoo.

- Liikenne on yksi yhteiskuntamme isoista tukipilareista ja osa laajempaa yhteiskuntapolitiikkaa. Toisaalta liikenne on altis yhteiskunnallisille trendeille, toisaalta se ohjaa laajasti yhteiskuntamme suuntaa. On mietittävä, helpottavatko liikennejärjestelmän muutokset ja tehdyt päätökset kansalaisten arkea ja parantavat yritysten kilpailukykyä? Mikä on tehokkain keino parantaa tilannetta, kysyy Kyllönen.

- Kevään liikennepoliittisessa selonteossa lupasimme uudistaa liikennepolitiikan perinteiset ajattelu- ja toimintatavat. Meidän on luotava yhteinen näkemys - ja toteutettava se. Uudessa liikennepolitiikassa kiinnitetään huomio avautuviin mahdollisuuksiin. Kaikki lähtee asenteesta. Asenne ratkaisee, Kyllönen korostaa.

Uuden liikennepolitiikan klubiin on kutsuttu mukaan korkean tason edustajia ministeriöistä, virastoista, kaupungeista, tiede- ja tutkimusmaailmasta sekä liikennealan yrityksistä. Uuden liikennepolitiikan klubi on asetettu ajalle 26.9.2012 - 31.3.2015 ja se kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa.

Uuden liikennepolitiikan klubi kehittää liikennepolitiikan valmistelun ja päätöksenteon tekemisen tapaa; se ei ota kantaa liikennepolitiikan sisältökysymyksiin.

Lisätietoja:
liikenneministerin erityisavustaja Sarianne Hartonen, p. 0295 34 2325

Merja Kyllönen