Ministeri Berner EU:n liikenneneuvostoon

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2016 9.26 | Julkaistu suomeksi 6.6.2016 klo 9.30
Tiedote

Euroopan unionin liikenneministerit kokoontuvat Luxemburgissa 7. kesäkuuta. Suomea kokouksessa edustaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Liikenneneuvostossa hyväksytään yleisnäkemys sisävesiliikenteen ammattipätevyyksiä koskevasta direktiiviehdotuksesta. Suomen tavoitteena on ollut pysyä direktiivin soveltamisalan ulkopuolella, koska direktiiviehdotus on tehty Keski-Euroopan vilkkaan jokiliikenteen näkökulmasta. Neuvottelutavoite näyttää saavutetun tältä erää, ja Suomi voi siten hyväksyä puheenjohtajan ehdotuksen neuvoston yleisnäkemykseksi.

Kokouksessa on tarkoitus päättää neuvottelumandaattien antamisesta komissiolle Kaakkois-Aasian valtioiden liiton (ASEAN), Qatarin, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Turkin kanssa käytäviä lentoliikennesopimusneuvotteluja varten. Suomi kannattaa mandaatin myöntämistä komissiolle. Suomi on pitänyt tärkeänä, että neuvottelut aloitetaan sellaisten maiden kanssa, jotka ovat aidosti halukkaita tekemään sopimuksen EU:n kanssa. Lisäksi Suomi on kannattanut mandaatin keston rajaamista, koska EU-tason neuvottelujen ollessa käynnissä jäsenmailla ei ole oikeutta neuvotella kahdenvälisesti lentoliikenneoikeuksien lisäämisestä.

Lentoliikenteen osalta ministerit keskustelevat myös kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoisen päästöjen hyvitysjärjestelmän valmistelusta kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä ICAO:ssa. Suomi pitää erittäin tärkeänä, että asiasta päästään sopuun ICAO:n syksyn 2016 yleiskokouksessa.

Liikenneneuvostossa saadaan myös puheenjohtajan tilanneselvitys asetusehdotuksesta, joka koskee yhteisiä siviili-ilmailun turvallisuussääntöjä. Suomen kannalta ehdotuksen yksi keskeisin asia on miehittämätöntä ilmailua koskeva sääntely. Suomi pitää tärkeänä, että vasta kehittymässä olevalle alalle ei aseteta liian rajoittavia vaatimuksia.

Neuvostossa käydään myös periaatekeskustelu vuonna 2015 paljastuneiden henkilöautojen päästömanipulointien tutkinnan myötä esiin nousseista ongelmista dieselautojen typen oksidipäästöjen valvonnassa.

Lisäksi neuvoston kokouksessa esitellään seuraavan puheenjohtajamaa Slovakian työohjelma.

Lisätietoja:

yksikön johtaja, hallitusneuvos Laura Eiro, p. 0295 34 2668

hallitussihteeri Veera Kojo, p. 0295 34 2382