Merenkulkua sujuvoitetaan luotsauslain uudistuksella

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2016 16.06
Uutinen
Luotsiveneitä satamassa (Kuva: LVM)
Luotsiveneitä satamassa (Kuva: LVM)

Lakimuutoksen myötä pienten alusten, hinausyhdistelmien ja jäänmurtajien luotsinkäyttövaatimuksia kevennetään. Jatkossa pienten alusten päälliköiden ei tarvitsisi hakea erivapautta velvollisuudesta käyttää luotsia.

Luotsauslakiin esitetyt muutokset koskevat velvollisuutta käyttää luotsia sekä luotsaustutkintoja ja niiden järjestämistä. Lisäksi annettaisiin luotsausta koskevasta tiedonvaihdosta säännöksiä, joiden takia myös alusliikennepalvelulakia on tarpeen muuttaa. Lakimuutoksilla toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Jatkossa luotsaustutkintoja voisivat järjestää Trafin hyväksymät oppilaitokset. Lisäksi osan harjoittelumatkoista voisi jatkossa suorittaa simulaattorissa.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen luotsauslain ja alusliikennepalvelulain muuttamisesta 20. lokakuuta 2016. Lakimuutosten tavoitteena on parantaa merenkulkuelinkeinon toimintaedellytyksiä ja edistää ympäristöystävällisten polttoaineiden käyttöä kauppa-aluksilla sekä parantaa luotsauksen valvontaa.