LVM ja VR alustavaan neuvottelutulokseen junien ostoliikenteestä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2021 11.44
Tiedote
Juna Rovaniemen rautatieasemalla (Kuva: Roman Vukolov / Shutterstock)
Juna Rovaniemen rautatieasemalla (Kuva: Roman Vukolov / Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä ovat päässeet yhteisymmärrykseen henkilöjunien ostoliikennesopimuksen rahoitustasosta, liikennöinnistä nykyisen laajuisena sekä muista keskeisistä lähtökohdista. Sopimus kattaisi vuodet 2022-2030.

Pitkittynyt koronakriisi on laskenut matkustajaliikenteen kysyntää ja kasvattanut julkisen tuen tarvetta. Valtiovarainvaliokunta on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvioesitystä koskevassa mietinnössään uuden sopimuksen edellyttämän rahoitusvaltuuden.

Valtion maksama liikennöintikorvaus sopimuskaudella 2022-2030 olisi enintään 313,83 miljoonaa euroa. Vuosittainen lisärahoitus olisi siten enintään 2,7 miljoonaa euroa. Lisäksi uuteen sopimukseen sisältyisi työ- ja elinkeinoministeriön pääluokasta yöjunakalustoinvestoinnin mahdollistava sopimusvaltuus. 

Sopimuksen yksityiskohtia hiotaan loppuvuoden aikana niin, että varsinainen sopimus päästään allekirjoittamaan alkuvuodesta 2022. Nyt voimassa olevan sopimuksen mukaisten junavuorojen liikennöinti jatkuu kuitenkin ilman katkoja allekirjoitusajankohtaan saakka.

Uusi sopimus koskee Etelä-Suomen taajamajunaliikennealueen lähijunavuoroja, säännöllistä Lapin yöjunaliikennettä, sähköistämättömien rataosien kiskobussiliikennettä sekä yksittäisiä Intercity- ja Pendolino-vuoroja.

Taustaa sopimusneuvotteluista

Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR-Yhtymän välisten neuvottelujen kestoon on vaikuttanut pitkittynyt koronakriisi.

Nyt tehtävä sopimus pohjautuu vuodeksi 2021 tehtyyn, uuden sopimusmallin mukaiseen poikkeusajan sopimukseen, jossa luovuttiin VR:lle vuonna 2009 myönnetystä yksinoikeudesta henkilöliikenteen harjoittamiseen. Vuoden 2021 sopimuksessa myös niin sanottu velvoiteliikenne siirrettiin osaksi valtion hankkimaa ostoliikennettä.

Uuteen ostoliikennesopimukseen sisältyy mahdollisuus laajentaa palvelutarjontaa myöhemmin. Alueiden kanssa jatketaan keskusteluja junaliikenteen kehittämismahdollisuuksista.

Liikenne- ja viestintäministeriö, Väylävirasto ja Traficom rakentavat myös yhteistä tietopohjaa junaliikenteen asiakastarpeista ja tarjontaedellytyksistä osana Liikenne12-työtä. Parlamentaarinen Liikenne12-selonteko sisältää kuvauksen yhdeksänvuotisen ostoliikennesopimuksen suuntaviivoista.

Lisätietoja

osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, 050 344 3400

johtava asiantuntija Jani von Zansen, 050 471 1108