Liikenne- ja viestintäministeriö hakee puhtia liikenteen kampanjointiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2005 12.27
Tiedote
Liikennekampanjoinnin nykytilaa ja kehittämistä ryhdytään selvittämään. Tarkoituksena on saada ehdotuksia siitä, kuinka kampanjoinnin viestien sisältöä ja kohdentamista, yhteistyötä, rahoitusta ja vaikuttavuuden mittaamista tulisi kehittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla.

Asiaa pohtimaan on asetettu työryhmä, jonka on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi lokakuun 2006 loppuun mennessä.

Viestintäjohtaja Katariina Kivistön johtamassa työryhmässä ovat edustettuina Liikenneturva, VR Yhtymä ja Tiehallinto. Lisäksi ryhmään kuuluvat edustajat Liikennevakuutuskeskuksesta, Moottoriliikenteen keskusjärjestöstä, Mainostajien Liitosta sekä Turun yliopistosta.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on järjestetty kampanjoita muun muassa liikenneturvallisuudesta, joukkoliikenteestä, liikenteen ympäristöasioista, tasoristeysten turvallisuudesta ja vesiturvallisuudesta.

Työryhmän jäsenet

tiedottaja Eine Rossi, liikenne- ja viestintäministeriö
toimitusjohtaja Matti Järvinen, Liikenneturva
viestintäjohtaja Martti Mäkinen, VR Yhtymä Oy
viestintäpäällikkö Hanna von Wendt, Tiehallinto
tiedotuspäällikkö Veikko Valkonen, Liikennevakuutuskeskus
toimitusjohtaja Kalle Kalaja, Moottoriliikenteen keskusjärjestö
toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien Liitto
psykologian tohtori Mika Hatakka, Turun yliopistoLisätietoja

viestintäjohtaja Katariina Kivistö, puh. (09) 160 28330 tai 0400 502 128