Liikenne- ja viestintäministeriön johtajat helmikuussa 2022 alkavalle kolmivuotiskaudelle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2021 16.00 | Julkaistu suomeksi 11.1.2022 klo 16.40
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriön organisaatio 1.2.2022 alkaen. (Kuva: LVM)
Liikenne- ja viestintäministeriön organisaatio 1.2.2022 alkaen. (Kuva: LVM)

Uudet yksikönjohtajat sekä strategiajohtaja ja lainsäädäntöjohtaja aloittavat tehtävässään 1.2.2022. Samaan aikaan tulee voimaan ministeriön uudistettu organisaatio.

Uusi organisaatiorakenne tukee ministeriön toiminnan strategista kehittämistä. Suurimmat muutokset kohdistuvat konserniohjausosastoon: Toimintansa aloittava vaikutusarviointi- ja kehitysyksikkö tukee ministeriön lainvalmistelutyötä, laadukkaan tietopohjan kehittämistä sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Henkilöstökehitysyksikön toiminnassa painottuu erityisesti osaamisen kehittäminen. Valmius- ja varautumistehtävien merkitys koko hallinnonalalla on kasvanut ja tehtävät organisoidaan omaan yksikköönsä.

Kansliapäällikön alaisuuteen perustettava strategiatoiminto vastaa mm. liikenne- ja viestintäpolitiikan pitkän aikavälin ennakoinnista ja suunnittelusta sekä ministeriön tulevaisuustyöstä.

Yksiköiden johtajien sekä strategiajohtajan ja lainsäädäntöjohtajan tehtävään määräykset tehdään kolmeksi vuodeksi. Tehtävään voidaan määrätä liikenne- ja viestintäministeriöön palvelussuhteessa oleva virkahenkilö.

Johtajatehtäviin on määrätty seuraavat henkilöt:

Konserniohjausosasto

Talous- ja hallintoyksikkö, talous- ja hallintojohtaja Mikko Nygård

Henkilöstökehitysyksikkö, henkilöstöjohtaja Tiina Kaunisto

Ohjausyksikkö, yksikön johtaja Miikka Rainiala

Vaikutusarviointi- ja kehitysyksikkö, yksikön johtaja Niko-Matti Ronikonmäki

Valmius- ja varautumisyksikkö, valmiusjohtaja Mika Vuorinen

Palveluosasto

Markkinayksikkö, yksikön johtaja Emil Asp

Kuljetus- ja pätevyysyksikkö, yksikön johtaja Pyry Takala

Kuluttajapalveluyksikkö, yksikön johtaja Sini Wirén

Tieto-osasto

Tietoliiketoimintayksikkö, yksikön johtaja Maria Rautavirta

Turvallisuusyksikkö, yksikön johtaja Maija Ahokas

Automaatioyksikkö, yksikön johtaja Saara Reinimäki

Verkko-osasto

Kehittämisyksikkö, yksikön johtaja Timo Kievari

Verkkojen sääntely-yksikkö, yksikön johtaja Kaisa Laitinen

Ilmasto- ja ympäristöyksikkö, yksikön johtaja Päivi Antikainen


Kansainvälisten asioiden yksikkö, kansainvälisten asioiden johtaja Silja Pasanen

Lainsäädäntöjohtaja Kimmo Kiiski (vaikutusarviointi- ja kehitysyksikkö)

Strategiajohtaja Anna Similä (strategiatoiminto)

Yllä olevien tehtävään määräysten lisäksi Taina Pieski on kutsuttu tieto-osastolle osastopäällikön suoraan alaisuuteen johtajan tehtävään kahden vuoden määräajaksi. Tehtävän tavoitteena on strateginen vaikuttaminen Suomen teknologiaprofiilin nostamiseksi yhteistyössä muiden hallinnonalojen ja sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:

Kansliapäällikkö Minna Kivimäki, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Susanna Niinivaara, p. 040 081 6187, [email protected]