Kommunikationsministeriets direktörer tillträder för en treårsperiod som inleds i februari 2022

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2021 16.00 | Publicerad på svenska 11.1.2022 kl. 16.40
Pressmeddelande
Kommunikationsministeriets organisation från och med den 1 februari 2022 (på finska). (Bild: KM)
Kommunikationsministeriets organisation från och med den 1 februari 2022 (på finska). (Bild: KM)

De nya enhetsdirektörerna samt strategidirektören och lagstiftningsdirektören tillträder sina tjänster den 1 februari 2022. Samtidigt tas ministeriets reformerade organisation i bruk.

Den nya organisationsstrukturen stöder den strategiska utvecklingen av ministeriets verksamhet. De största förändringarna gäller avdelningen för koncernstyrning: Enheten för konsekvensbedömning och utveckling, som inleder sin verksamhet, ska stöda ministeriets lagberedningsarbete, utvecklandet av ett kunskapsunderlag av hög kvalitet samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. I personalutvecklingsenhetens verksamhet kommer fokus att ligga särskilt på kompetensutveckling. Beredskaps- och förberedelseuppgifternas betydelse har ökat inom hela förvaltningsområdet och uppgifterna organiseras nu i en egen enhet.

Strategifunktionen, som ska lyda under kanslichefen, kommer bland annat att svara för den långsiktiga framförhållningen och planeringen i fråga om transport- och kommunikationspolitiken samt för ministeriets framtidsarbete.

Förordnandena till uppgiften som enhetsdirektör, strategidirektör och lagstiftningsdirektör utfärdas för tre år. Till uppgiften kan förordnas en tjänsteman som står i anställningsförhållande till kommunikationsministeriet.

Följande personer har förordnats till direktörsuppgifterna:

Avdelningen för koncernstyrning

Ekonomi- och förvaltningsenheten, ekonomi- och förvaltningsdirektör Mikko Nygård

Enheten för personalutveckling, personaldirektör Tiina Kaunisto

Styrenheten, enhetsdirektör Miikka Rainiala

Enheten för konsekvensbedömning och utveckling, enhetsdirektör Niko-Matti Ronikonmäki

Beredskapsenheten, beredskapsdirektör Mika Vuorinen

Avdelningen för tjänsteproduktion

Marknadsenheten, enhetsdirektör Emil Asp

Enheten för transport och kompetens, enhetsdirektör Pyry Takala

Enheten för konsumenttjänster, enhetsdirektör Sini Wirén

Avdelningen för kunskapshantering

Enheten för kunskapsbaserad affärsverksamhet, enhetsdirektör Maria Rautavirta

Säkerhetsenheten, enhetsdirektör Maija Ahokas

Automatiseringsenheten, enhetsdirektör Saara Reinimäki

Nätavdelningen

Utvecklingsenheten, enhetsdirektör Timo Kievari

Nätregleringsenheten, enhetsdirektör Kaisa Laitinen

Klimat- och miljöenheten, enhetsdirektör Päivi Antikainen

Enheten för internationella ärenden, direktören för internationella ärenden Silja Pasanen

Lagstiftningsdirektör Kimmo Kiiski (enheten för konsekvensbedömning och utveckling)

Strategidirektör Anna Similä (strategifunktionen)

Utöver de ovan nämnda förordnandena har Taina Pieski kallats till uppgiften som direktör för en tvåårsperiod. Pieski kommer att lyda direkt under avdelningschefen på avdelningen för kunskapshantering. Syftet med befattningen är strategisk påverkan för att höja Finlands teknikprofil i samarbete med andra förvaltningsområden och intressentgrupper.

Ytterligare information:

Minna Kivimäki, kanslichef, intervjuförfrågningar: Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 040 081 6187, [email protected]