Liikenne- ja viestintäministeriö ilmastotalkoisiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2009 10.38
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö lähtee mukaan kansallisiin ilmastotalkoisiin ilmastopolitiikan toteuttamisohjelmalla. Ohjelmassa linjataan toimet, joita hallinnonalalla tarvitaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, yksilöidään vastuut ja arvioidaan toimenpiteiden kustannukset.

Kansliapäällikkö Harri Pursiainen luovutti toteuttamisohjelman liikenneministeri Anu Vehviläiselle 17. maaliskuuta.

Toteuttamisohjelmalla varaudutaan ylläpitämään liikenteen palvelutaso vähintään nykyisenkaltaisena sään ääri-ilmiöiden lisääntymisestä huolimatta. Toisaalta myös ilmastonmuutoksen mahdollisesti tuomat hyödyt käytetään hyväksi. Lisäksi viestintäpolitiikasta tehdään ilmastopolitiikan läheinen kumppani.