Kiuru: Teleyritykset markkinoimaan yleispalveluliittymiä aktiivisemmin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2011 14.50
Tiedote

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun mukaan suuret teleyritykset markkinoivat yhden megan yleispalveluliittymiä luvattoman laiskasti. Kiurun huolena on se, etteivät asiakkaat saa teleyrityksiltä tarpeellista tietoa yleispalvelun toteuttamisesta.

- Yleispalveluvelvoite, jopa palvelun yksittäiset ominaisuudet, on lainsäädännössä määritelty varsin yksityiskohtaisesti ja kansalaisten tulee saada juuri tämä palvelu kohtuuhintaan, Kiuru sanoo.

Asia nousi esille, kun Kiuru edellytti TeliaSoneraa antamaan selvityksen Lisman kylän teleyhteyksistä Lapissa.

Selvityksen määräaika oli 8. marraskuuta. Kiuru antoi yhtiölle viikon lisäaikaa esittää asiakkaille uusi tarjous yhden megan yleispalveluliittymästä.

- TeliaSoneran tulee siis viikon kuluessa tehdä asiakkaalle esityksensä siitä, millä tekniikalla ja millä kustannuksilla yleispalveluliittymä tarjotaan. Tarjouksen ottaa asiakkaan puolesta vastaan Viestintävirasto, joka valmistautuu tarvittaessa käyttämään olemassa olevia pakkokeinojaan lailla säädettyjen oikeuksien toteuttamiseksi, Kiuru tarkentaa.

- Markkinointitoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että asiakkaalta ei vaadita mitään erityisasiantuntemusta, juridista saati teknistä osaamista, vaan palvelu on helposti teleyritykseltä vaadittavissa. Tarvittaessa Viestintävirasto avustaa yksittäistä asiakasta yleispalvelutilauksen tekemisessä.

Jos tämäkään ei osoittaudu toimivaksi järjestelmäksi, Kiuru harkitsee asiaa koskevan lainvalmistelun käynnistämistä ministeriössä.

Lisätietoja
erityisavustaja Kalervo Haverinen, p. 050 331 6914

Krista Kiuru