Kiuru: Postin yleispalvelun rahoitusta selvitettävä lakia laajemmin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.9.2011 10.14
Tiedote

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru on antanut liikenne- ja viestintäministeriön työryhmälle tehtäväksi selvittää, voitaisiinko postin yleispalvelusta mahdollisesti aiheutuvaa kohtuutonta taloudellista rasitusta korvata palvelun tuottajalle etukäteen. Nykyinen postilaki tuntee vain jälkikäteisen rahoitusmallin.

Kyseeseen tulevia rahoitusmekanismeja voisivat olla esimerkiksi julkinen hankinta tai suora valtion tuki.

Postitoimintaan ei tällä hetkellä osoiteta julkista rahoitusta. Postin peruspalvelut turvataan tarvittaessa erityisrahoituksella, jos palveluja ei muutoin pystytä järjestämään.

Uuden postilain mukaan kohtuuttomiksi muodostuvat yleispalvelun nettokustannukset on korvattava julkisista varoista palvelun tuottajalle. Muiden postiyritysten on osallistuttava kustannusten korvaamiseen. Postilain mukaiset korvaukset voidaan maksaa vain jälkikäteen.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti keväällä työryhmän selvittämään, millä mekanismilla uudessa laissa säädetyt korvaukset maksettaisiin. Työryhmän alkuperäisessä toimeksiannossa selvitettävänä oli vain jälkikäteinen rahoitusmalli.

Postirahoitustyöryhmän on määrä jättää ehdotuksensa rahoitusmallista keväällä 2012. Ehdotukseen tulee sisältyä myös lisätoimeksiannon mukainen selvitys etukäteisistä rahoitusmalleista.

Lisäksi ministeri Kiuru on päättänyt asettaa lehtialan neuvottelukunnan printti- ja sähköisen lehdistön yhteistyöfoorumiksi.

Lehtien sisällöt siirtyvät yhä enemmän sähköisiksi ja sähköiset sisällöt valtaavat alaa painetulta viestinnältä. Kehityksellä on merkittäviä vaikutuksia lehtien jakeluun ja muutoinkin lehtien asemaan.

Neuvottelukunta käsittelisi ja pohjustaisi lehtijakelun edistämiseen liittyviä toimenpiteitä. Jakeluun liittyvien aiheiden lisäksi käsiteltäisiin muitakin ajankohtaisia kysymyksiä.

Lisätietoja
viestintäneuvos Elina Normo, p. 09 160 28463, 040 765 7887

Krista Kiuru