Kehärata-hankkeen asiantuntijaselvitys valmistui

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.11.2012 15.46
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on saanut tilaamansa ulkopuolisen arvion Kehäradan lisätöihin liittyvistä epäselvyyksistä asiantuntijayritys KPMG:ltä. Kyse on Liikenneviraston ja Kehäradan pääurakoitsija Lemminkäinen Infran sovintosopimuksesta, joka koskee pohjaveden pinnan alenemisen aiheuttamia 2,4 miljoonan euron lisäkustannuksia Itäisen suuaukon rakennusurakassa. Sovintosopimuksen perusteita on julkisuudessa kyseenalaistettu.

KPMG:n Kehärata-selvitys toi esille Liikenneviraston johtamiseen, projektinhallintaan ja resursointiin liittyviä kehitystarpeita, joihin viraston tulisi kiinnittää jatkossa huomiota kaikissa merkittävissä infrahankkeissa.

Selvityksessä todetaan myönteisenä, että Liikennevirasto on tunnistanut haasteet ja on tehnyt usean vuoden ajan hyvää kehitystyötä kilpailutus- ja toimintamallien parissa ja että tätä työtä tulisi jatkaa järjestelmällisesti.

Selvityksen mukaan Liikenneviraston tulisi kehittää ohjaus- ja johtamiskäytäntöjään kaikilla toimialoilla. Viraston tulisi kuvata keskeiset hankkeisiin liittyvät prosessit sekä niihin liittyvät riskit ja kontrollipisteet.

Liikennevirasto johtaa 655 miljoonan euron Kehärata-hanketta erittäin kapealla resursoinnilla, mikä ei ole poikkeuksellinen käytäntö virastossa. Viraston tulisi varmistaa, että kaikki merkittävät hankkeet on paremmin resursoitu. Hankkeita tulisi aidosti johtaa ohjaus- ja johtoryhmien toimesta.

Liikenneviraston tulisi jalkauttaa hankkeisiinsa toimivat raportointikäytännöt sekä yksinkertaistaa ja tehostaa dokumentointikäytäntöjään.

Lisätietoja:
ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 0295 34 2013