Kehäradan toteutukseen useita malleja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.10.2006 14.25
Tiedote
Kehäradan toteutusvaihtoehtoja selvittänyt työryhmä on jättänyt väliraporttinsa liikenne- ja viestintäministeriölle. Työryhmä on tarkastellut eri toteutusmallien etuja ja haittoja.

Jatkotarkasteluun työryhmä valitsi seuraavat rahoitusmallit:
- perinteinen suora valtion talousarviorahoitus
- valtion ja kuntasektorin sekä mahdollisesti yksityisen sektorin muodostaman julkisen projektiyhtiön malli sekä
- väliaikaisen yksityisrahoituksen sisältävä elinkaarimalli, jota on käytetty mm. E18 Muurla-Lohja-moottoritiehankkeessa.

Julkinen sektori voisi rahoittaa projektityhtiötä suoraan tai yhtiö voisi ottaa julkisen sektorin takaamana lainaa rahoitusmarkkinoilta. Valtion osallistuminen projektiyhtiön kautta olisi Suomessa uusi väylähankkeen toteutusmalli.

Työryhmä antaa ehdotuksensa Kehäradan toteutusmallista 31.1.2007 mennessä.

Kehärata yhdistää Martinlaakson radan lentoaseman kautta päärataan. Uuden rataosan pituus on 18 kilometriä, josta yli kahdeksan kilometriä on Helsinki-Vantaan lentoasema-alueen alittavassa tunnelissa. Noin 400 miljoonaa euroa maksavaan hankkeeseen sisältyvät myös radan täysimittaiseksi hyödyntämiseksi tarvittavat valtatien 3 tiejärjestelyt.

Rata palvelee tulevaisuudessa kilometrin säteellä asemista noin 200 000 asukasta. Saman matkan päässä sijaitsee tulevaisuudessa myös 200 000 työpaikkaa. Välittömästi uuden radan varrella oleville alueille on tulossa noin 30 000 uutta asukasta.

Lisätietoja:
LVM: rakennusneuvos Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574
Vantaan kaupunki: apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen, puh. (09) 8392 2033
Ratallintokeskus: investointijohtaja Kari Ruohonen, puh. 020 751 5131
tai suunnitteluyksikön päällikkö Harri Yli-Villamo, puh. 020 751 5040