Joukkoliikennetyöryhmä pohtimaan linja-autoliikenteen toimintamalleja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2011 9.08
Tiedote

Uusi joukkoliikennelaki ja EU:n palvelusopimusasetus (PSA) tulivat voimaan 3. joulukuuta 2009. Samalla alkoi linja-autoliikenteessä 10 vuoden siirtymäaika. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että siirtymäkauden jälkeisen ajan toimintamalleja on edelleen selvennettävä. Liikenne- ja viestintäministeriö tulee asettamaan työryhmän, jonka tehtävänä on käsitellä reittiliikennelupien myöntämiseen liittyviä kysymyksiä, siirtymäkauden jälkeisiä joukkoliikenteen järjestämismalleja sekä julkisesti tuettujen lippujen kelpoisuutta eri järjestämismalleissa. Erityisesti ryhmä tulee käsittelemään markkinaehtoisen reittiliikenteen toimintaedellytyksiä.

Työssään työryhmän on otettava huomioon hallitusohjelman linjaus valtakunnallisen joukkoliikenteen lippujärjestelmän käyttöönottamisesta sekä aikataulu- ja reittipalvelun toteuttamisesta.

Työryhmä voi tehdä suosituksia tai esittää säädösmuutoksia toimeksiantonsa mukaisista kysymyksistä. Työryhmän määräaika on helmikuun 2012 loppuun.

Joukkoliikennetyöryhmään kutsutaan edustajat seuraavista tahoista:

Liikennevirasto
Uudenmaan ELY-keskus (ELY-keskusten edustajana)
Kilpailuvirasto
Kuluttajavirasto
Kuntaliitto
Linja-autoliitto
Paikallisliikenneliitto
Matkahuolto
AKT

Työryhmän puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi määrätään liikenne- ja viestintäministeriön liikennepolitiikan osaston yksikönpäällikkö. Lisäksi ryhmään määrätään jäseneksi liikennepolitiikan osaston asiantuntija. Työryhmän sihteeri kutsutaan Liikennevirastosta.

Työryhmä voi työnsä aikana kuulla asiantuntijoita.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 160 28013, 040 754 9871
Hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 09 160 28367, 040 580 0894