Hallitus esittää Maailman postiliiton uuden yleissopimuksen kansallista vahvistamista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2022 13.55 | Julkaistu suomeksi 15.11.2022 klo 16.17
Tiedote
Postin pakettikuljetus. (Kuva: Harry Hykko / Shutterstock)
Postin pakettikuljetus. (Kuva: Harry Hykko / Shutterstock)

Hallitus esittää 10.11.2022 vahvistettavaksi lakia Maailman postiliiton yleissopimuksesta. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Maailman postiliiton (UPU) 27. kongressi järjestettiin 9.-27.8.2021 Abidjanissa Norsunluurannikolla. Kongressi on järjestön korkein päättävä elin, joka kokoontuu neljän vuoden välein. Kongressissa neuvoteltiin muutoksia Maailman postiliiton yleissopimukseen, perussopimukseen ja yleisohjesääntöön. Sopimukset tulivat kansainvälisesti voimaan pääsääntöisesti 1.7.2022.

Maailman postiliiton yleissopimuksessa määritellään kansainvälisen postiliikenteen keskeiset säännöt. Vuoden 2021 kongressissa käsitellyt asiat koskivat pääosin Maailman postiliiton ja jäsenmaiden nimettyjen operaattoreiden toimintaa. Manner-Suomessa liiton nimettynä operaattorina toimii Posti Oy.

Muutokset Maailman postiliiton yleissopimuksiin annetaan uusina yleissopimuksina, joilla korvataan aiemmat voimassa olevat sopimukset. Nyt tehdyn yleissopimuksen tavoitteena on parantaa kansainvälisen postiliikenteen toimivuutta ja alan toimijoiden yhteistyötä.

Osa aiemman yleissopimuksen määräyksistä sisällytettiin muuttumattomina uuteen sopimukseen ja vain osaan artikloista tehtiin muutoksia. Monet tehdyistä muutoksista ovat teknisiä. Lisäksi Suomi ehdotti sopimukseen kolmea uutta varaumaa, jotka hyväksyttiin vuoden 2021 kongressissa.

Mitä seuraavaksi?

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Inka Näkkäläjärvi, inka.nakkalajarvi(at)gov.fi, p. 050 475 2740