Finnpilotin ja Finrailin omistajaohjaus vaihtuu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2016 13.08
Tiedote

Valtioneuvosto on antanut asetuksen Finnpilot Pilotage Oy:n ja Finrail Oy:n omistajaohjauksesta.

Finnpilotin omistajaohjaus siirretään liikenne- ja viestintäministeriöstä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston vastuulle.

Vastaavasti Finrailin omistajaohjaus siirtyy valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta liikenne- ja viestintäministeriön vastuulle.

Siirto tulee voimaan 1. heinäkuuta 2016. Siirto liittyy valtion omistajapolitiikkaa koskevaan, toukokuussa tehtyyn valtioneuvoston periaatepäätökseen.

Lisätietoja

hallitusneuvos Rita Linna, 0295 34 2559