Finavia, Arctia Shipping ja Meritaito aloittavat vuoden alussa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2009 11.55
Uutinen

Liikenneministeri Anu Vehviläinen allekirjoitti 1. joulukuuta 2009 ministeriön hallinnonalalle perustettavien valtion osakeyhtiöiden, Finavia Oyj:n, Arctia Shipping Oy:n ja Meritaito Oy:n, perustamisasiakirjat.

Ilmailulaitos Finavia on vuoden 2010 alusta lähtien Finavia Oyj (31.12.2009 saakka Finavia Holding Oyj).
Varustamoliikelaito Finstashipin liiketoiminnoista perustetaan Arctia Shipping Oy (31.12.2009 saakka Arctia Holding Oy) ja Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotanto yhtiöitetään Meritaito Oy nimiseksi yhtiöksi (31.12.20009 saakka Meritaito Holding Oy).

Liikelaitosten yhtiöittäminen perustuu Euroopan komission suomalaista valtion liikelaitosmallia kohtaan osoittamaan kritiikkiin. Yhtiöittäminen liittyy myös vuoden 2010 alussa aloittavan Liikenneviraston perustamiseen ja sen yhtydessä väylänpidon tilaaja- ja tuottajatoimintojen erottamiseen.