Euroopan komissio ehdottaa uudistuksia sähköisen viestinnän sääntelykehykseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2016 16.21
Uutinen

Euroopan komission julkaisi 14. syyskuuta ehdotuksensa sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistamiseksi. Laajan toimenpidepaketin ehdotukset koskevat muun muassa nopeiden laajakaistaverkkojen edistämistä, radiotaajuuksien käyttöä ja numerointia sekä EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn hallinnollista rakennetta. Lisäksi paketissa käsitellään verkkoon pääsyä, sähköisten viestintäpalvelujen yleispalvelua ja laajemmin viestintäpalvelujen käyttäjän oikeuksia.

Esityksellä arvioidaan olevan merkittäviä vaikutuksia EU:n jäsenmaiden digitaaliseen kehitykseen ja sähköistä viestintää koskevaan lainsäädäntöön.

Ministeriö toivoo sidosryhmiltä aktiivista osallistumista valtioneuvoston kannan valmisteluun. Lausunnot pyydetään toimittamaan ministeriön kirjaamoon 3. lokakuuta mennessä.