Yleisradiomaksusta ja Ylen valvonnasta yksimielisyys

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2009 14.06
Uutinen

Hallituspuolueet ovat päässeet yksimielisyyteen linjauksista, joiden pohjalta ryhdytään valmistelemaan Ylen rahoitusta ja hallinnon uudistamista koskevia lainsäädäntömuutoksia. Yleä koskevista asioista neuvoteltiin 1. lokakuuta.

Yleisradiomaksua aletaan periä vuoden 2012 alusta. Sekä yritysten että asuntokuntien maksun suuruus tarkentuu syksyllä 2011, kun hallitus määrittää Ylen rahoituksen tason. Yritysten maksuihin tulee liikevaihtoon perustuva porrastus.

Ylen hallintomallia uudistetaan siten, että julkista palvelua valvoo ulkopuolinen, Ylen johdosta riippumaton neuvosto.