Osallistu ja ota kantaa: Miten uudistaisit liikennepoliittista ajattelua?

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2011 10.19
Tiedote

Miten haluaisit helpottaa arjen liikkumista? Millainen joukkoliikenne hyödyttäisi sinua parhaiten? Mitkä ovat mielestäsi suurimmat ongelmat liikenteessä?

Liikenne- ja viestintäministeriö on avannut keskustelun Otakantaa.fi-kansalaisfoorumilla. Toivomme kansalaisten ajatuksia ja toiveita siitä, mihin suuntaan liikennejärjestelmää ja liikkumista pitäisi kehittää.

Keskustelu liittyy liikennepoliittisen selonteon valmisteluun. Selonteolla hallitus linjaa liikennepolitiikan pitkän tähtäimen tavoitteet ja toimenpideohjelman vuoden 2022 loppuun. Samalla hahmotellaan sitä, mikä on liikennepoliittinen visio ja tahtotila vuodelle 2030.

Selonteon valmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota kansalaisten ja sidosryhmien kuulemiseen sekä valmistelun avoimuuteen.

Keskustelua voi käydä 14. lokakuuta saakka.

Lisätietoja:
liikenneneuvos Piia Karjalainen, p. 040 500 6410

Merja Kyllönen