Delta och ge din åsikt: Hurdant nytänkande vill du ta in i trafikpolitiken?

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2011 10.19 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Hur skulle du göra vardagsresorna enklare? Hurdan kollektivtrafik skulle tjäna dig bäst? Vilka tycker du att är de största problemen i trafiken?

Kommunikationsministeriet har startat en diskussion i webbforumet Din åsikt (dinasikt.fi). Vi välkomnar medborgarnas tankar och önskemål om hur trafiksystemet, resorna och transporterna borde utvecklas.

Diskussionen är ett led i beredningen av en trafikpolitisk redogörelse. I redogörelsen drar regeringen upp de långsiktiga målen för trafikpolitiken och presenterar ett åtgärdsprogram som sträcker sig till slutet av år 2022. Samtidigt skisserar regeringen en trafikpolitisk vision och strategiska avsikter fram till 2030.

I beredningen av redogörelsen fäster vi särskilt stor vikt vid att höra medborgare och intressenter. Dessutom vill vi säkra öppenhet i beredningen.

Diskussionen pågår fram till den 14 oktober 2011.

Ytterligare information:
Piia Karjalainen, trafikråd, tfn 040 500 6410

Merja Kyllönen