Opetuslupaopetuksen säännökset lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.9.2013 12.28
Uutinen

Hallituksen esitysluonnos koskien ajokorttilain muutoksia on lähtenyt rajatulle lausuntokierrokselle. Muutokset koskevat opetuslupaa ja opetusluvalla annettavaa perusvaiheen opetusta.

Hallitus ehdottaa, että vaatimus opetuslupaopettajan ja -oppilaan yhteisopetuksesta ja oppimisen arviointikäynnistä autokoulussa poistuisi ja että perusvaiheen vaikeissa olosuhteissa suoritettava ajo-opetus voitaisiin antaa opetusluvalla.

Muutokset koskisivat myös opetuslupaopettajan koetta ja ajo-opetukseen käytettävän ajoneuvon hyväksymisvaatimuksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen opetuslupaa koskevasta luonnosesityksestä poikkeuksellisesti vain Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnalta, Autokoululiitolta ja katsastustoimijoilta. Ministeriö katsoo, että kyseiset tahot muodostavat riittävän asiantuntevan kokonaisuuden. Lausuntojen määräaika on 7. lokakuuta 2013.

Opetuslupaopetusta koskevat säädösmuutokset on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn tämän syksyn aikana siten, että uusi laki tulisi voimaan vuoden 2014 alusta.