De nya bestämmelserna om undervisningstillstånd utsända för utlåtande

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2013 12.28 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet

Regeringens utkast till proposition om ändringar i körkortslagen har sänts ut på en begränsad remiss. Ändringarna gäller undervisningstillståndet och den undervisning som ges med undervisningstillstånd i det grundläggande skedet.

Regeringen föreslår att man avlägsnar kravet på gemensam undervisning med lärare med undervisningstillstånd och elever samt på besök för att utvärdera inlärningen i bilskolan, och att körundervisningen under svåra förhållanden i den grundläggande delen ska kunna ges med undervisningstillstånd.

Ändringarna ska också gälla provet för undervisningstillståndslärare och kraven för godkännande av det fordon som används i körundervisningen.

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om regeringens utkast till proposition som gäller undervisningstillstånd undantagsvis bara av trafiksäkerhetsdelegationen, Finlands Bilskoleförbund rf och besiktningsaktörerna. Ministeriet anser att dessa instanser bildar en tillräckligt sakkunnig helhet. Den utsatta tiden för utlåtandena är 7 oktober 2013.

Det är meningen att författningsändringarna i fråga om undervisning med undervisningstillstånd ska komma till behandling i riksdagen under den här hösten så att den nya lagen kan träda i kraft i början av 2014.